อยากทราบว่าพระสูตรหมายถึงอะไร
 เนื้อความ :

เอาแบบละเอียดๆเลยนะคะ จะเอาไปทำรายงาน

 จากคุณ : ขอบคุณค่ะ [ 23 ส.ค. 2544 / 20:29:00 น. ]
     [ IP Address : 203.107.141.184 ]

 ความคิดเห็นที่ 1 : (โชติกะ)

ให้ค้นหาในอารัมภกถา ของคัมภีร์อรรถกา ที่พระพุทธโฆษาจารย์แต่ง คิดว่ามีทุกคัมภร์แหละ คงละเอียดมากกว่าที่ต้องการด้วย

 จากคุณ : โชติกะ [ 24 ส.ค. 2544 / 01:37:22 น. ]
     [ IP Address : 203.151.127.1 ]


 ความคิดเห็นที่ 2 : (คนตั้งกระทู้)

ก็ค้นแล้วมันมีแต่บทสวดน่ะคะ ชอบอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมค่ะ

 จากคุณ : คนตั้งกระทู้ [ 25 ส.ค. 2544 / 08:31:46 น. ]
     [ IP Address : 203.107.141.242 ]


 ความคิดเห็นที่ 3 : (ดังตฤณ)

พระสูตรก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่มีในกาละและเทศะต่างๆ
แต่ละสูตรจะบอกชัดว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ที่ไหน กับใคร และด้วยแรงบันดาลพระทัยเช่นใด
จึงเป็นที่แน่ใจว่ามีเค้า มีที่มา มีเหตุมีผล ด้วยการแสดงธรรมอ้างอิงบุคคลและเหตุการณ์
อันเป็นสิ่งที่สื่อกันเข้าใจได้สำหรับคนทุกยุคทุกสมัย

ลองหาอ่านในพระไตรปิฎกฉบับประชาชนของท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพนะครับ
จะได้ที่มาที่ไปของพระไตรปิฎกชัด และอาจได้ข้อมูลดีกว่าที่ต้องการด้วย

 จากคุณ : ดังตฤณ [ 25 ส.ค. 2544 / 08:39:19 น. ]
     [ IP Address : 202.133.133.116 ]


 ความคิดเห็นที่ 4 : (listener)

ลองดูใน linkสุุตตันปิฎก online ข้างบนดูนะครับ

 จากคุณ : listener [ 25 ส.ค. 2544 / 10:07:55 น. ]
     [ IP Address : 202.183.197.9 ]


 ความคิดเห็นที่ 5 : (โชติกะ)

คุณ คนตั้งกระทู้

       คุณลองค้นหาจากที่ไหน คัมภีร์ชื่ออะไรครับ จึงพบแต่บทสวด

 จากคุณ : โชติกะ [ 25 ส.ค. 2544 / 23:30:45 น. ]
     [ IP Address : 203.151.127.65 ]


 ความคิดเห็นที่ 6 : (คนตั้งกระทู้)

ขอบคุณมากนะค่ะ ตอบคุณโชติกะ ค้นจากพจนานุกรมพุทธศาสน์ข้างบนเนี่ยอ่ะค่ะ

 จากคุณ : คนตั้งกระทู้ [ 27 ส.ค. 2544 / 19:36:45 น. ]
     [ IP Address : 203.146.98.2 ]


 ความคิดเห็นที่ 7 : (โชติกะ)

คุณ คนตั้งกระทู้

         ผมแนะนำให้ค้นหาจากคัมภัร์อรรถกถาที่พระพุทธโฆษาจารย์แต่งไม่ใช่หรือครับ  ไปค้นหาในพจนานุกรมพุทธศาสตร์จะมีได้อย่างไรล่ะ

 จากคุณ : โชติกะ [ 27 ส.ค. 2544 / 22:27:54 น. ]
     [ IP Address : 203.151.127.39 ]
จบกระทู้บริบูรณ์Click Here!