พระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน
 เนื้อความ :

การพัฒนาใดก็ตามหากไร้จิตวิญญาณแล้ว การพัฒนานั้นมุ่งไปแต่ในด้านวัตถุ
พระสงฆ์เคยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมไทยมายาวนานในชนบทปัจจุบัน พระสงฆ์ก็ยังคงเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณ และนำชาวบ้านพัฒนาชุมชนตลอดมา
ดังที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดน่าน พระนำชาวบ้านรักษาป่าชุมชน เกษตรผสมผสาน ฯลฯ ที่จังหวัดสุรินทร์ ทำธนาคารข้าว กลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ ล้วนแล้วสงฆ์เป็นผู้นำสำคัญทั้งสิ้น
แล้วตัวท่านเห็นว่าพระสงฆ์ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับสังคมกระนั่นหรือ..

 จากคุณ : skmt@operamail.com [ 23 ม.ค. 2545 / 14:31:09 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.8 ]

 ความคิดเห็นที่ 1 : (บูชา / bujadham@hotmail.com)

ถ้าว่าโดยอุดมคติในความคิดของผมแล้ว
พระสงฆ์ท่านควรจะถือว่ามีหน้าที่อันดับแรกซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากที่สุด
เพราะฆราวาสไม่สามารถทำได้เต็มที่
คือหน้าที่ ที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งกับตัวเอง  เพื่อจะได้ใช้ชีวิตที่ปลอดพ้นจากความสุขเชิงวัตถุที่จะเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจได้จริง
คือท่านได้หลักประกันที่แน่นอนประจักษ์กับใจท่านแล้ว  ว่าจะไม่หวนกลับไปขึ้นอยู่กับ
ความสุขแบบโลกๆ อีกต่อไป

ซึ่งเมื่อท่านได้ทำหน้าที่ ที่สำคัญเป็นอันดับแรกนี้เสร็จสิ้นแล้ว
เวลาที่เหลือ ท่านก็สามารถทำอย่างอื่นที่มีความสำคัญเป็นอันดับรองๆลงไปได้
และจะทำได้อย่างดีด้วย เพราะท่านปราศจากกิเลสที่จะทำให้เกิดความเฉไฉ พร่ามัว
ในการกระทำที่ออกมาภายนอก

ประโยคที่ว่า “แล้วตัวท่านเห็นว่าพระสงฆ์ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับสังคมกระนั่นหรือ “
ผมคิดว่าท่านควรจะต้องยุ่ง  แต่อย่างที่บอกแหละครับ ท่านจะต้องยุ่งอยู่ในส่วนที่เป็นหน้าที่ของท่าน
คือหน้าที่เรื่องจิตวิญญาณ  หน้าที่ที่จะเป็นหลัก เป็นแรงบันดาลใจ
เพราะถ้าท่าน “ ยุ่ง “ ในกิจกรรมที่เป็นเรื่องโลกๆ มากไป ตัวท่านเองนั่นแหละที่จะมัวหมอง
ยิ่งถ้าท่านยังไม่ “ เสร็จกิจ “ ในส่วนของท่าน ยิ่งน่าเป็นห่วงมากๆครับ

 จากคุณ : บูชา / bujadham@hotmail.com [ 24 ม.ค. 2545 / 18:50:53 น. ]
     [ IP Address : 203.155.229.112 ]


 ความคิดเห็นที่ 2 : (นิรบาลใจดี)

ยุ่งแบบเอากิเลสพันตัวท่านไม่ยุ่งหรอกครับ แต่อะไรที่เป็นความดี กุศลท่านยุ่งแน่ครับ

 จากคุณ : นิรบาลใจดี [ 24 ม.ค. 2545 / 18:55:58 น. ]
     [ IP Address : 203.149.38.128 ]
จบกระทู้บริบูรณ์Click Here!