มิจฉาทิฏฐิ 10
 เนื้อความ :

   มิจฉาทิฏฐิ 10
1.นตฺถิ  ทินฺนํ        เห็นว่าทานที่ให้ไม่มีผล
2.นตฺถิ  ยิฏฺฐํ        เห็นว่าการบูชาไม่มีผล
3.นตฺถิ  หุตํ        เห็นว่าการสักการะไม่มีผล
4.นตฺถิ  สุกทุกฺกฏานํ  กมฺมานํ  ผลํ  วิปาโก        เห็นว่าไม่มีผล     แห่งกรรมดี-กรรมชั่ว
5.นตฺถิ  อยํ  โลโก        เห็นว่าไม่มีโลกนี้
6.นตฺถิ  ปรโลโก        เห็นว่าไม่มีโลกอื่นหรือชาติหน้า
7.นตฺถิ  มาตา        เห็นว่าพระคุณของแม่ไม่มี
8.นตฺถิ  ปิตา        เห็นว่าพระคุณของพ่อไม่มี
9.นตฺถิ  สตฺตา  โอปปาติกา        เห็นว่าไม่มีสัตว์ที่จะผุดเกิด  เชื่อว่าตายแล้วสูญ       
10.นตฺถิ  โลโก  สมณพฺราหฺมณา  สมฺมาปฎิปนฺนา 
  เห็นว่าไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติจนบรรลุมรรผลเป็นพระอริยะ

 จากคุณ : อ่านเจอเลยเอามาฝาก [ 10 ก.ย. 2546 / 13:21:28 น. ]
     [ IP Address : 161.200.255.163 ]

 ความคิดเห็นที่ 1 : (ปางก่อน)

โห ใครมีครบ 10ข้อนี่ เป็นคนเปล่าคะเนี่ย

 จากคุณ : ปางก่อน [ 10 ก.ย. 2546 / 14:34:14 น. ]
     [ IP Address : 203.144.147.229 ]


 ความคิดเห็นที่ 3 : (สรรพ์)

ลองไปถามอร์ม่อนดูสิ

 จากคุณ : สรรพ์ [ 12 ก.ย. 2546 / 08:51:43 น. ]
     [ IP Address : 192.168.3.6 ]


 ความคิดเห็นที่ 4 : (นิรนาม)

กำลังหาอยู่พอดีครับ
พอมีที่มาว่ายกมาจากพระไตรปิฏกสูตรใหนครับ
ช่วยอ้ายแหล่งที่มาให้ด้วยครับ
ว่าจะขอตามไปดูซะหน่อยครับ

 จากคุณ : นิรนาม [ 12 ก.ย. 2546 / 16:11:35 น. ]
     [ IP Address : 203.157.42.228 ]


 ความคิดเห็นที่ 5 : (ฐานาฐานะ)

        ลองดู ที่
        พระไตรปิฏก เล่มที่ ๑๔  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖
        มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ มหาจัตตารีสกสูตร
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_name.php?name=มหาจัตตารีสกสูตร

 จากคุณ : ฐานาฐานะ [ 12 ก.ย. 2546 / 17:53:57 น. ]
     [ IP Address : 203.118.100.238 ]


 ความคิดเห็นที่ 6 : (นิรนาม)

ขอบคุณมากครับคุณฐานาฐานะ
: )

ที่แท้ท่านกล่าวถึง สัมมาทิฐิที่ยังเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์ นั้นเอง

ยังมีสัมมาทิฐิของพระอริยะ ที่เป็นอนาสวะ เป็นโลกุตระเป็นองค์มรรค อีกอย่าง ๑

        [๒๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาทิฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะ
เป็นโลกุตระ เป็นองค์มรรค เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ความเห็นชอบ องค์แห่งมรรค ของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึก มีจิตหาอาสวะมิได้ พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู่นี้แล สัมมาทิฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะ เป็นโลกุตระ เป็นองค์มรรค ฯ
        ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฐิ เพื่อบรรลุสัมมาทิฐิ ความพยายามของเธอนั้น เป็นสัมมาวายามะ ฯ
        ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาทิฐิได้ มีสติบรรลุสัมมาทิฐิอยู่ สติของเธอนั้น
เป็นสัมมาสติ ฯ
        ด้วยอาการนี้ ธรรม ๓ ประการนี้ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ ย่อมห้อมล้อม เป็นไปตามสัมมาทิฐิของภิกษุนั้น ฯ

สาธุอีกทีครับ ที่ช่วยค้นพระสูตรเต็มๆของเรื่องนี้มาให้อ่านครับ

_/|\_  ครับ
: )

 จากคุณ : นิรนาม [ 13 ก.ย. 2546 / 16:14:24 น. ]
     [ IP Address : 203.157.42.228 ]
จบกระทู้บริบูรณ์Click Here!