ขอแผนที่ ไปกราบหลวงพ่อมิซูโอะ คเวสโก พระชาวญี่ปุ่น ศิษย์ ลป ชา
 เนื้อความ :

ขออนุญาต ขอโอกาส
ผมทำงาน ในอาชีพที่ ต้องพบผู้บริหารชาวญี่ปุ่น อยู่บ่อยๆ
ชาวญี่ปุ่น หลายคน  สนใจ ปฏิบัติธรรม แบบแนวพุทธในไทย
ผมจึงใคร่ ขอความกรุณา  ท่านใด ที่ทราบ วิธีที่จะไปกราบท่าน  หลวงพ่อมิซูโอะ คเวสโก   ที่เป็นพระชาวญี่ปุ่น สายหนองป่าพง ลูกศิษย์หลวงปู่ชา
ทราบแต่เพียงว่า  อยู่ กาญจนบุรี
และ มีพระสงฆ์เถรวาท  ที่เป็นชาวญี่ปุ่น อีกมาก  ที่บวชอยู่เมืองไทย
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ในความอนุเคราะห์

 จากคุณ : จัตตาโร [ 4 พ.ย. 2546 / 22:47:38 น. ]
     [ IP Address : 203.155.229.174 ]

 ความคิดเห็นที่ 1 : (....)

วัดป่าสุนันทวนาราม บ้านท่าเตียน ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (เป็นวัดสาขาที่ 117 ของวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี)
เจ้าอาวาส คือ "พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก" ศิษย์ของหลวงพ่อชา

สำนักสงฆ์วัดป่าสุนันทวนาราม ประกอบด้วยพี้นที่ซึ่งมีสถานะแตกต่างกัน 3 สถานะ คือ
1. ป่าสงวนแห่งชาติ
2. อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์
3. จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี

สำนักสงฆ์วัดป่าสุนันทวนาราม เป็นวัดป่าสำหรับปฏิบัติธรรม และ เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เป็นประธานสงฆ์/เจ้าอาวาส ปัจจุบันประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์จำนวน 20 รูป สามเณรจำนวน 2 รูป และคนงานจำนวนประมาณ 10 คน

ปัจจุบันสำนักสงฆ์วัดป่าสุนันทวนาราม มีศาลาปฏิบัติธรรม 1 หลัง บรรจุคนได้ประมาณ 150 คน กุฏิสงฆ์ถาวรและชั่วคราวรวม 35 หลัง ที่พักอุบาสกอุบาสิกา 10 หลัง บรรจุคนได้ประมาณ 150 คน มีโรงครัว ห้องน้ำ รวมทั้งชุดปักกลดที่รอง รับผู้ปฏิบัติธรรมประมาณ 200 ชุด และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นตามแนวทางของวัดป่า
ในแต่ละปี จะมีผู้เข้าไปปฏิบัติธรรม เช่น ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการฝ่ายปกครองระดับสูง นักศึกษา นักเรียน และ อุบาสก อุบาสิกา โดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา เฉลี่ยจำนวนปีละประมาณ 5,000 คน

ชุมชนโดยรอบปริมณฑลวัดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำพืชไร่ เช่น ไร่อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ละหุ่ง มันสำปะหลัง ฯลฯ

http://www.watpahsunan.org      

 จากคุณ : .... [ 5 พ.ย. 2546 / 06:52:32 น. ]
     [ IP Address : 203.118.84.152 ]


 ความคิดเห็นที่ 2 : (อตินุช)

พอดีเข้าลิ้งค์ไม่ได้นะคะ ไม่แน่ใจว่าในนั้นมีหรือเปล่า

จากกาญจนบุรี ไปตามทางไปไทรโยค ทางเข้าวัด(จากทางหลวง)อยู่ขวามือค่ะ มีป้ายชื่อวัดอยู่ด้วย อยู่ช่วงระหว่างไทรโยคและทองผาภูมิ (แต่เลยจากไทยโยคไม่นานมากนักค่ะ)  จุดสังเกตจากที่เคยไปคือ ซ้ายมือจะมีสนามกอล์ฟกรีนเวิลด์ ถ้าถึงสนามกอล์ฟแปลว่าเลยทางเข้าวัดมาแล้วเป็นสิบกิโลค่ะ ต้องย้อนกลับไป แต่ถามชาวบ้านทุกคนทราบดีค่ะ จากทางเข้านั้นปลายสุดตรงไปที่วัดเลย เข้าไปก็สัก 4 กิโลนะคะ แต่ไม่มีทางแยกให้หลงทางค่ะ ถ้าไปช่วงหน้าฝนทิวทัศน์จะสวยงามมากค่ะ  มีเพื่อนเคยไปบวชช่วงพรรษาที่นั่น เป็นสถานที่ที่น่าจะไปปฎิบัติธรรมแห่งหนึ่งค่ะ

 จากคุณ : อตินุช [ 5 พ.ย. 2546 / 10:40:08 น. ]
     [ IP Address : 203.113.32.8 ]


 ความคิดเห็นที่ 3 : (สปาย)

      ประวัติของท่านครับ
     
            ประวัติโดยย่อของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

       พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เป็นชาวญี่ปุ่น เป็นสัทธิวิหาริกรุ่นแรกของ
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) ท่านได้จำพรรษาที่วัดหนองป่าพง     
จังหวัดอุบลราชธานี ได้อุปัฏฐากดูแลหลวงพ่ออย่างใกล้ชิดเป็นเวลานาน
ด้วยความเคารพบูชาอย่างสูง
       ท่านอยู่ในคณะผู้บุกเบิกวัดป่าวัดป่านานาชาติซึ่งมีพระอาจารย์สุเมโธ
เป็นหัวหน้าคณะ ท่านบำเพ็ญเพียรมาหลายรูปแบบ และธุดงค์มาแล้วหลายแห่ง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่อุดมสมบูรณ์และที่ทุรกันดาร
        ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนาราม  บ้านท่าเตียน
ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นวัดสาขาของ
วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
         การที่ท่านพระอาจารย์ได้มาประเทศไทย และได้บวชเป็นศิษย์ต่างชาติ
ท่านหนึ่งของหลวงพ่อชานั้น เป็นเรื่องที่ "เป็นไปเอง" ตั้งแต่เด็กๆ ท่านคิดเสมอ
ว่า "ชีวิตนี้น่าจะมีอะไรดีกว่านี้" ในที่สุดก็ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศ
ต่างๆ วันหนึ่งไปถึงพุทธคยา เมื่อเห็นพระพุทธรูปที่พุทธคยาก็คิดว่า
          "นี่แหละคือสิ่งที่เราแสวงหา" จากนั้นท่านก็ได้ไปฝึกโยคะที่สำนักโยคี
แห่งหนึ่งในอินเดียนั่นเอง ท่านเกิดความพอใจคิดว่าจะเป็นโยคีอยู่ที่อินเดีย
ตลอดชีวิต แต่บังเอิญวีซ่าหมด มีคนแนะนำ ให้เดินทางมากรุงเทพฯ ต่อมาก็มี
ผู้แนะนำให้ไปกราบหลวงพ่อชา ที่อุบลราชธานี ซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์ของ
หลวงพ่อตั้งแต่บัดนั้น
         ชาวอุบลฯ ได้อุปัฏฐากท่านและพระอาจารย์องค์อื่นๆ ด้วยใจศรัทธา
         ท่านพูดถึงชาวบ้านว่า "เหมือนเป็นพ่อแม่พี่น้องของอาตมา ได้อุปการะ
เลี้ยงดูอาตมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณร"
      และนี่คือที่มาของมูลนิธิมายาโคตมี ที่ท่านริเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๓
เพื่อช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาและจัดอบรม จริยธรรมให้เด็กและครูอาจารย์
เป็นการตอบแทนบุญคุณคนไทย
          ท่านพระอาจารย์ได้เริ่มจัดอบรมอานาปานสติที่วัดป่าสุนันทวนาราม
เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ และได้มีการจัดอบรมเป็น
ระยะๆ ตั้งแต่นั้นมา
        

 จากคุณ : สปาย [ 5 พ.ย. 2546 / 10:40:25 น. ]
     [ IP Address : 203.107.236.3 ]


 ความคิดเห็นที่ 4 : (satima)

http://www.watpahsunan.org/

 จากคุณ : satima [ 5 พ.ย. 2546 / 11:00:04 น. ]
     [ IP Address : 203.149.29.19 ]


 ความคิดเห็นที่ 5 : (ชายฝั่ง)

ผมลองคลิกลิงค์ตามความคิดเห็นที่ ๑ และ ๔ แล้ว  แต่เข้าไม่ได้ครับ  ไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์จัตตาโรจะเข้าได้หรือไม่  เลยแจ้งทางไปวัดเพิ่มเติมจากความคิดเห็นที่ ๒ ก็แล้วกันครับ

จากกาญจนบุรี  ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ (ไปไทรโยค, ทองผาภูมิ, สังขละบุรี) ทางเข้าวัดจะตั้งอยู่ทางขวามือระหว่าง กม.ที่ ๙๑ และ ๙๒  ด้านซ้ายจะมีจุดสังเกตเป็นศาลาพักริมทางหลวง

อาจโทร.ถามรายละเอียดเพิ่มเติม  หรือสอบถามวันเวลาที่ท่านอาจารย์จะมากรุงเทพฯได้ที่ มูลนิธิมายาโคตมี  ๐-๒๖๗๖-๓๔๕๓ ครับ

 จากคุณ : ชายฝั่ง [ 5 พ.ย. 2546 / 13:55:32 น. ]
     [ IP Address : 169.210.0.137 ]


 ความคิดเห็นที่ 6 : (.....)

มูลนิธิมายา โคตมี
๓๗๘ อาคารสงเคราะห์ สาย ๒๐ ก. เขตสาธร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๒-๖๗๖๓๔๕๓ โทรสาร ๐๒-๒๘๖๘๖๙๐
E-mail Address : mayagotami@watpahsunan.org

 จากคุณ : ..... [ 5 พ.ย. 2546 / 17:45:29 น. ]
     [ IP Address : 210.86.205.153 ]


 ความคิดเห็นที่ 7 : (คนไกลวัด)

ดิฉันอ่านหนังสือ “ปัญหา 108” ของพระอาจารย์มิตซูโอะ   ติดใจในการตอบปัญหาแก่ผู้ที่ยังละ วิจิกิจฉาไม่ได้   ท่านตอบแบบง่าย ๆ แต่ได้ใจความรัดกุมจดจำง่าย   เช่นตัวอย่าง  คำถามที่ 2  ในเล่ม 1

ถาม  “จิตของพระอริยบุคคลและจิตของปุถุชนต่างกันอย่างไร”

ตอบ  “พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทว่า จิตปุถุชนยังคิดเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่  จิตอริยบุคคลก็ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่น ๆ แล้ว
อริยบุคคลชั้นแรกคือพระโสดาบัน  ท่านก็ยังมีกิเลสเกือบทุกชนิดเช่น  ราคะ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ  ยังมีอยู่  แต่อยู่ในขอบเขต

เมื่อกิเลสเกิดขึ้นท่านไม่หลงกิเลส  เพราะปัญญาก็เกิดพร้อมกัน  จิตตั้งมั่นในศีล  สามารถรักษากายวาจาใจให้อยู่ในขอบเขตของศีลได้  คือ ศีล 5   ศีล 8   ศีล 10  และศีล 227  จึงกล่าวว่า  กิเลสยังมีอยู่แต่อยู่ในขอบเขต  เมื่อเกิด  ราคะ  โทสะ  โมหะ  ท่านก็รู้อยู่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลส  มีโทษ  ท่านรู้ผิดรู้ถูกตลอดเวลา  ท่านจึงไม่หลงกิเลส  ส่วนปุถุชนยังหลงกิเลสอยู่   
……               ”

คำถามที่ 19  ในเล่ม 2

ถาม  “พระอาจารย์คิดว่าหลักธรรมใดของพระพุทธเจ้า  ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากที่สุด”

ตอบ  “ธรรมที่มีอุปการะมากในทุกเวลา  ทุกสถานการณ์คือ 
สติ  ระลึกได้
สัมปชัญญะ   ความรู้สึกตัว
ระลึกได้ถึงความเป็นมนุษย์  (ใจสูง)   เป็นหญิงชาย  เป็นพ่อแม่ลูก สถานะในสังคม  ตลอดถึงกาย  เวทนา  จิต ธรรม  ไม่ใช่สัตว์  ไม่ใช่บุคคล  ไม่ยึดมั่นถือมั่น  ลดมานะทิฏฐิ  ไม่เห็นแก่ตัว  คือกำลังของสติ   สัมปชัญญะ   มีสุขภาพใจดี  มีกำลังใจ  เกิดประสิทธิภาพในการงานหน้าที่ของเรา”

ดิฉันมีเล่ม 1 และ เล่ม 2  ถ้าใครมีเมตตาจิตกรุณาขอเล่ม 3 , 4  จากวัดติดมือมาฝากด้วยเน้ย  ^_^

 จากคุณ : คนไกลวัด [ 5 พ.ย. 2546 / 22:59:47 น. ]
     [ IP Address : 12.87.153.188 ]


 ความคิดเห็นที่ 8 : (.......)

ถ้าลิงค์ไม่ได้ 
ก็  "Cut" หรือ  "Copy"   http://www.watpahsunan.org/ 
แล้วก็  "Paste"  ไปใส่ไว้ที่  Web browser's address bar  นะค่ะ
แล้วเราก็จะสามารถเข้าไปในเวปของวัดป่าสุนันทวนาราม  ได้ค่ะ 

 จากคุณ : ....... [ 6 พ.ย. 2546 / 16:12:27 น. ]
     [ IP Address : 210.86.204.190 ]


 ความคิดเห็นที่ 9 : (บรรพต อ.)


พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

 จากคุณ : บรรพต อ. [ 6 พ.ย. 2546 / 23:44:37 น. ]
     [ IP Address : 203.113.36.11 ]


 ความคิดเห็นที่ 10 : (จัตตาโร)

ขอขอบพระคุณอย่างสูง   ทุกท่านครับ

 จากคุณ : จัตตาโร [ 7 พ.ย. 2546 / 22:49:58 น. ]
     [ IP Address : 203.155.224.154 ]
จบกระทู้บริบูรณ์Click Here!