พระยูไลกับเจ้าแม่กวนอิม..?
 เนื้อความ :

คือองค์เดียวกันหรือเปล่าคะ?  ขอรบกวนผู้รู้ที่พอจะทราบช่วยตอบให้กระจ่างด้วยได้ไหมคะ 

ขอบคุณค่ะ

 จากคุณ : หมวย [ 13 ธ.ค. 2546 / 08:34:53 น. ]
     [ IP Address : 65.41.251.91 ]

 ความคิดเห็นที่ 1 : (หัวใจอริยะ)

ไม่ใช่ครับ..

พระยูไล คือ พระพุทธเจ้า
เจ้าแม่กวนอิม คือ สาวกของพระพุทธเจ้า

 จากคุณ : หัวใจอริยะ [ 13 ธ.ค. 2546 / 08:38:10 น. ]
     [ IP Address : 203.209.33.47 ]


 ความคิดเห็นที่ 2 : (กำลังฟุ้ง)

เจ้าแม่กวนอินเป็นพระโพธิสัตว์ (ความจริงเป็นผู้ชาย)

 จากคุณ : กำลังฟุ้ง [ 13 ธ.ค. 2546 / 08:44:16 น. ]
     [ IP Address : 203.118.80.82 ]


 ความคิดเห็นที่ 3 : (ตามตะวัน)

จริงๆ ไม่ควรเรียกว่า "เจ้าแม่กวนอิม" ครับ
ควรเรียกว่า "พระโพธิสัตว์กวนอิม"  เพราะท่านเป็นมหาโพธิสัตว์
คุณ กำลังฟุ้ง....
ความจริงที่ยิ่งจริง...ลึกลงไปอีก...ท่านไม่ใช่ทั้งผู้หญิงผู้ชายครับ
เพราะสภาวะจิตที่บริสุทธิ์...ไม่มีเพศครับ

 จากคุณ : ตามตะวัน [ 13 ธ.ค. 2546 / 09:17:47 น. ]
     [ IP Address : 203.145.27.167 ]


 ความคิดเห็นที่ 4 : (โง้วซินแส)

พระยูไล หรือ "ยูไลฮุดโจ้ว" คือ พระพุทธจีน
ฮุด แปลว่า พระ
โจ้ว แปลว่า ปู่
ฮุดโจ้ว คือ ผู้สำเร็จมรรคผล หลุดพ้นจากสงสารวัฏ
เป็นต้นเช่น ทีเซียนไต่สี่ เมื่อหลุดพ้น มีพระนามว่า "ไต่เซียฮุดโจ้ว"
แปลว่า มหาปราชญ์
เพราะไต่ (แต้จิ๋ว) หรือ ต้า (จีนกลาง) แปลว่า ใหญ่ 
เซีย แปลว่า ปราชญ์
พระยูไลและไต้เซียฮุดโจ้วเคยเป็นศิษย์ของพระไถ่เหลียงเหล่ากุง
หรือ ไท้เสียงเหล่ากุง ซึ่งเป็นอาจารย์ของเทพและเทวดาทั้งปวง
รวมทั้งโป๊ยเซียน พระไท้เสียงเหล่า เคยอวตารมาเป็นเหล่าจื๊อ (ศาสดาเต๋า)
ซึ่งเจริญในจีนและเกาหลี (ธงชาติเกาหลีมีรูปหยินหยาง)
ไท้เสียงเหล่ากุง เป็นอาจารย์ของเซียน ซึ่งเซียนตรงกับฤษี
ในทางจีนไท้เสียงเหล่ากุง คือ พระมหาฤาษีหนึ่งในสิบที่เขียนคัมภีร์พระเวท
เป็นครูของฤาษีและพรามณ์ ผู้บำเพ็ญทางฤาษีมีอมตะเป็นที่สุดแห่งมรรค

 


 

 จากคุณ : โง้วซินแส [ 13 ธ.ค. 2546 / 09:54:14 น. ]
     [ IP Address : 202.12.73.6 ]


 ความคิดเห็นที่ 5 : (โง้วซินแส)

http://www.thai-d.com/siam-china/hcu/ANTIQUE.htm

 จากคุณ : โง้วซินแส [ 13 ธ.ค. 2546 / 11:59:15 น. ]
     [ IP Address : 202.12.73.6 ]


 ความคิดเห็นที่ 6 : (สมชาย)

พระยูไล หมายถึง พระโคตมพุทธเจ้า(พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้)
เจ้าแม่กวนอิม หมายถึงพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ คนไทยเชื้อสายจีนมักเรียกว่าเจ้าแม่กวนอิม หากเรียกตามเสียงจีนต้องเรียก กวนอิมผู่สัก (กวนอิมโพธิสัตว์) เป็นความเข้าใจโดยทั่วไปของชาวพุทธ มหายาน

ส่วนความคิดเห็นที่ 4 ก็มีเล่าขานกันในระดับนิทานปรัมปราเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเทพต่างๆทั้งพุทธและเต๋า

 จากคุณ : สมชาย [ 13 ธ.ค. 2546 / 12:24:21 น. ]
     [ IP Address : 210.86.215.42 ]


 ความคิดเห็นที่ 7 : (วีระวงศ์)

ไม่แน่ใจว่าพระยูไล
หมายถึงพระอาธิพุทธเจ้าหรือพระไวโรจนพุทธเจ้า ตามคติมหายานหรือเปล่า
ส่วนพระโคตมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
เคยได้ยินว่าจีนเรียก ปึงซือเซ็กเกียมอนี่ฮุก หรือเปล่า

 จากคุณ : วีระวงศ์ [ 13 ธ.ค. 2546 / 19:00:51 น. ]
     [ IP Address : 202.133.182.158 ]


 ความคิดเห็นที่ 8 : (aratana)

ผู้ใดทำ ใจ ให้ถึงความเป็นกลางได้.......ผู้นั้นพบพุทธองค์ ทันที โดยไม่มีกาล
===============================================
การปฏิบัติ จากการปริยัติ ทั้งหมดทั้งสิ้น ก็เพื่อ  ให้ใจเห็น สุข กับ ทุกข์ มีราคาเท่าเทียมเสมอกัน........มีสภาวะความเป็น อุเบกขา  จนวางหมดทุกอย่างทั้ง บุญและ บาป ............
================================================
.มิมี ใคร ที่ใด จะช่วยท่านได้ นอกจาก เหตุ ที่สมกับผลจะได้ "ใจที่เป็นกลางนี้" เท่านั้น.....พ่อเจ้าประคุณเอ๋ย  จงเคารพธรรม  บูชาธรรม  เอาธรรมเป็นธง  เอาธรรมเป็นตรา......ด้วยพุทธพจน์ที่ว่า 
===============================================
                     "ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้นั้นเห็นเรา ตคาคต"
===============================================      
                               ฉะนี้แล
================================================

 จากคุณ : aratana [ 13 ธ.ค. 2546 / 21:57:42 น. ]
     [ IP Address : 203.113.61.199 ]


 ความคิดเห็นที่ 9 : (อู๋เทียนโจ้ว)

   อยากรู้จักโง้วซินแส จังครับ พอทราบประวัติของเทพหวูเปิ่นไหม ถ้าได้มาอ่านข้อความนี้ เมล์มาคุยกันนะครับ navy@thaimail.com

 จากคุณ : อู๋เทียนโจ้ว [ 13 ธ.ค. 2546 / 22:59:03 น. ]
     [ IP Address : 202.133.177.120 ]


 ความคิดเห็นที่ 10 : (บังเอิญ)

เรียนคุณวีระวงศ์ ตามกระทู้ที่ 7 ที่ว่า
"ส่วนพระโคตมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
เคยได้ยินว่าจีนเรียก ปึงซือเซ็กเกียมอนี่ฮุก หรือเปล่า "
คำว่า เซ็กเกียมอนีฮุก เป็นสำเนียงเสียงข้างจีนที่เอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้าคือ
ศากยมุนีพุทธนั่นเองครับ ซึ่งคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันอย่างที่ท่านเข้าใจถูกต้องครับ 

 จากคุณ : บังเอิญ [ 14 ธ.ค. 2546 / 03:01:12 น. ]
     [ IP Address : 203.113.67.8 ]


 ความคิดเห็นที่ 11 : (หมวย)

ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาช่วยให้ความกระจ่างนะคะ  ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยค่ะ

 จากคุณ : หมวย [ 14 ธ.ค. 2546 / 04:38:21 น. ]
     [ IP Address : 65.41.251.91 ]


 ความคิดเห็นที่ 12 : (อุทกาภาส)องค์กลางคือพระยูไล หรือ พระพุทธเจ้า
องค์ขวาคือ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือ เจ้าแม่กวนอิม

 จากคุณ : อุทกาภาส [ 15 ธ.ค. 2546 / 13:06:47 น. ]
     [ IP Address : 202.133.134.147 ]


 ความคิดเห็นที่ 13 : (art2)

สาธุครับท่านaratana

 จากคุณ : art2 [ 16 ธ.ค. 2546 / 07:48:18 น. ]
     [ IP Address : 202.60.196.104 ]


 ความคิดเห็นที่ 14 : (โชโฮ)

คุณความเห็นที่ ๑๒ องค์กลางคือพระอมิตาภพุทธเจ้าครับ
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (กวนอิม) เป็นอัครสาวกของพระอมิตาภพุทธเจ้าครับ
ยูไล แปลกันตรงๆว่า ตถาคต หมายถึงพระพุทธเจ้า
คำว่ายูไล บางครั้งจึงไม่ได้เจาะจงว่าหมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ใดโดยเฉพาะ
ความคิดเห็นที่ ๔ อย่าเอาคนระดับเหลาจื้อ(ไท้เสียงเล่ากุน) มาเทียบชั้นพระพุทธเจ้าสิครับ

 จากคุณ : โชโฮ [ 21 ธ.ค. 2546 / 13:32:32 น. ]
     [ IP Address : 202.133.162.44 ]
จบกระทู้บริบูรณ์Click Here!