ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก


พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน

ย่อความพระไตรปิฎกทั้งหมด เหลือเพียงเนื้อความสำคัญ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ต้องการทราบ ทั้งพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรมโดยรวบรัด โดยอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ เป็นผู้เรียบเรียง


เรียนพระอภิธรรมออนไลน์

เรียนพระอภิธรรมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดทำโดย อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ค้นหาพระไตรปิฎกฉบับออนไลน์

ค้นหาเนื้อความที่ต้องการผ่านคำสำคัญที่ทราบ โดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆในเครื่องของคุณ จัดทำโดยคุณ Morning Glory


ค้นหาพระสุตตันตปิฏกออนไลน์

สามารถค้นหาพระสูตรที่ต้องการผ่านคำสำคัญที่ทราบ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการศึกษาและทำความเข้าใจพุทธวจนะ จัดทำโดยคุณไพศาล เตชจารุวงศ์

Download พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน

Download โปรแกรมที่รวบรวมพระไตรปิฎกอย่างครบถ้วน พร้อมเครื่องมือค้นหาดีที่สุดในเมืองไทย แจกฟรีเป็นธรรมทาน หากไม่สะดวกดาวน์โหลดสามารถขอรับซีดีฟรีแทนได้

ค้นหาพระไตรปิฏกออนไลน์ทั้ง ๔๕ เล่ม และ อรรถกถา

ค้นหาพระไตรปิฏกและอรรถกถาออนไลน์ ด้วยวิธีการสืบค้นหลากหลายรูปแบบ จัดทำโดย เว็บ 84000.org